|  english  |  
началоПОДДРЪЖКА Вашата кошница е празна!кошница

 • КАБЕЛНИ СИСТЕМИ BRAAVO™
 • МРЕЖОВИ КОМУТАТОРИ
 • ПРЕНОС НА ГЛАС
 • КАБЕЛНО МОДЕМНИ СИСТЕМИ
 • КАБЕЛНИ МОДЕМИ
 • xDSL МОДЕМИ
 • ОПТИЧНИ МУЛТИПЛЕКСОРИ
 • ОПТИЧНИ КОНВЕРТОРИ
 • SFP МОДУЛИ
 • CWDM И DWDM СИСТЕМИ
 • ОПТИЧНИ АКСЕСОАРИ
 • ЗАХРАНВАНИЯ
 
НОВИНИ
01 Юли 2016 г.
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
Въпроси и отговори към процедура „Избор с публична покана“ по реда на ЗУСЕ...

27 Юни 2016 г.
Тръжна документация
Тръжна документация за процедура „Избор с публична покана“ по реда на ЗУСЕ...

26 Януари 2016 г.
Диджитъл Солюшънс подписа Договор за БФП № BG16RFOP002-2.001-1121-C01, финансиран от Оперативна ...
Основната цел на проектното предложение е разнообразяване на асортимента о...ПОДДРЪЖКА

Диджитъл Солюшънс предлага на своите клиенти квалифицирана поддръжка, състояща се от своевременно и професионално решаване на технически проблеми  свързани с правилното  функциониране  на   продуктите. Екипът за поддръжка,  състоящ се от  високо квалифицирани техници, е готов да посрещне и да предложи решение на всеки технически проблем във възможно най-кратък срок, използвайки най-удобният за вас начин на комуникация чрез и-мейл, телефон, факс. Използваната информационна система за техническа поддръжка предоставя възможност за проследяване на регистрираните технически проблеми или казуси през всяка една стъпка от тяхното развитие - от началото при тяхното въвеждане в системата - до крайното решение. По този начин се гарантира бързо и адекватно действие от страна на нашият екип по съответния технически проблем, съчетано с пълна отчетност към  клиента. Чрез тази система се осигурява възможността  всички клиенти и дистрибутори да получават най-новите софтуерни обновления на продаваните от нас продукти.   
Техническа поддръжка се предлага безплатно само за гаранционни продукти. Извънгаранционното обслужване се заплаща като се сключва договор за техническа поддръжка.
Вход Поддръжка
 


СЛУЖЕБЕН ВХОД
забравена парола
регистрация

ТЪРСЕНЕ

 

© 2001-2024 DIGITAL SOLUTIONS LTD. ALL RIGHTS RESERVED